volg ons ook op:

#

Scholing voor leerkrachten

InBeweging.nu kenmerkt zich door expertise en ervaring binnen alle facetten van het bewegingsonderwijs.
Deze vakkennis is terug te zien in ons scholingsaanbod.

Dit scholingsaanbod is ontstaan in navolging van het protocol bewegingsonderwijs zoals opgesteld door besturenorganisaties na overleg met de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en vertegenwoordigers van de pedagogische academies, de MBO-instellingen en Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO’s), mede op verzoek van de Tweede Kamer.

Onze praktische cursussen en nuttige tips en aanwijzingen zijn direct toe te passen in de bewegingslessen op de basisschool.

Wij verzorgen o.a. de volgende cursussen:
- lespakket ‘Groepslessen MRT – Zorg voor Beweging’; een lessenreeks motorische remedial teaching;

- cursus ‘Bewegingsonderwijs: laat kinderen bewegen’ voor vak- en groepsleerkrachten (groep 1 t/m 8)

- cursus ‘Bewegingsonderwijs’ voor leerkrachten van de groepen 1 en 2;

- cursus ‘In beweging op het schoolplein’ met allerlei pleinspelen;

- Scholing op maat. In overleg wordt een cursus nauwkeurig afgestemd op de specifieke wensen.


Meer informatie over de cursussen is telefonisch of via ons contactformulier op te vragen.

Lespakket ‘Groepslessen MRT – Zorg voor Beweging’


Voor wie is deze cursus bestemd?
- Voor groepsleerkrachten in het primair onderwijs;
- Voor docenten lichamelijke opvoeding;
- Voor intern begeleiders;
- Voor remedial teachers;
- Voor motorisch remedial teachers.

Wat is de inhoud van deze cursus?
Dit lespakket omvat een methodiek van vijftien lessen die de motorische ontwikkeling van het kind stimuleren. Deze groepslessen zijn praktisch van aard en eenvoudig aan te passen aan het niveau van het individuele kind. Elk kind beweegt en ontwikkelt zich vanuit zijn of haar eigen kunnen. De lessen gaan uit van wat het kind wel kan. Bij dit lespakket zitten oefenkaarten die zowel in de klas als thuis gebruikt kunnen worden. Op deze kaarten staan oefeningen die horen bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan de leerkracht zorg op maat geven.

Het idee achter deze lessen is dat de school zelf lessen Motorische Remedial Teaching kan gaan verzorgen. De school kan één of meer leerkrachten aanstellen om deze zorg aan te bieden. Denk hierbij aan de vakleerkracht lichamelijke opvoeding, de intern begeleider of groepsleerkrachten met affiniteit met bewegingsonderwijs.

Wij komen bij u op school om de werkwijze van dit lespakket te introduceren.

Waar wordt deze cursus gehouden?
Dit lespakket wordt geïntroduceerd in de zaal of ruimte waarin het lespakket straks gebruikt gaat worden. Zo is aansluiting op de eigen schoolsituatie gewaarborgd.

Wat zijn de kosten van deze cursus?
Wij bieden deze cursus op maat aan, afgestemd op de wensen van de school. De prijs van de cursus hangt af van de wensen van de cliënt en het aantal deelnemers. Wij komen graag bij u op school voor een gesprek over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

NB: Het Lespakket ‘Groepslessen MRT – Zorg voor Beweging’ is ook los te bestellen.

Cursus ‘Bewegingsonderwijs: laat kinderen bewegen’

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten die les geven aan de groepen 1 t/m 8 (zie specificatie hieronder). Centraal in de bijeenkomsten staan de ontwikkelingslijnen van het bewegende jonge kind tot het eind van de basisschool. De hieraan gerelateerde leerlijnen bieden wij aan via praktische oefeningen in uitdagende organisaties, die direct toe te passen zijn in de volgende gymles. Uitgangspunt hierbij is dat alle kinderen bewegen. Dat wil zeggen dat de leerkracht ieder kind in iedere groep uitdaging in het bewegingsaanbod en een gevoel van veiligheid moet kunnen bieden.

Voor wie is deze cursus bestemd?
- Voor groepsleerkrachten in het bezit van de bevoegdheid om bewegingslessen aan te bieden in alle groepen van het primair onderwijs;
- Voor vakleerkrachten lichamelijke oefening die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen.

Wat is de inhoud van deze cursus?
Deze praktische cursus biedt de deelnemers in ieder geval het volgende:
- Inzicht in de diverse bewegingsleerlijnen op basis waarvan de leerkracht de ontwikkeling van het kind leert inzetten in het aanbod van de bewegingssituaties;
- Differentiatie in elk bewegingsaanbod, zonder veel op- en afbouwen van toestellen en materialen. Voor elk kind is er een mogelijkheid tot ontwikkeling;
- Inzicht en vaardigheid in verschillende, praktische organisatievormen waarin het zelfstandig handelen van het kind centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van de organisatie is dat ieder kind tot bewegen komt. Geen wachtende kinderen, alle kinderen bewegen;
- Een keur aan positieve, motiverende manieren om groepjes samen te stellen.
- Inzicht en vaardigheid in de veiligheidsaspecten van de diverse organisatievormen, materiaalgebruik en toestelopstellingen.

Waar wordt deze cursus gehouden?
De cursus wordt aangeboden in de eigen gymzaal. Op deze manier sluit het cursusaanbod goed aan op de schoolsituatie. We gebruiken de aanwezige materialen en toestellen. Hierbij kunnen we desgewenst adviseren over de mogelijkheden van materiaal en toestellen.

Wat zijn de kosten van deze cursus?
Wij bieden deze cursus op maat aan, afgestemd op de wensen van de school. De prijs van de cursus hangt af van de wensen van de cliënt. Wij komen graag bij u op school voor een gesprek over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.
Meer informatie >>

Cursus ‘Bewegingsonderwijs’ voor leerkrachten van de groepen 1 en 2

Deze cursus wordt op maat aangeboden, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van uw school. Wij inventariseren samen met u de aanwezige faciliteiten en materialen voor het bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2 bij u op school. Op basis hiervan verzorgen wij de invulling van de cursus.

Voor wie is deze cursus bestemd?
- Voor groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2;
- Voor vakleerkrachten lichamelijke oefening die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen als het gaat om werken met het jonge kind.

Wat is de inhoud van deze cursus?
- Inzicht in de diverse bewegingsleerlijnen voor kinderen uit de groepen 1 en 2. Op basis hiervan leert de leerkracht het aanbod van bewegingssituaties af te stemmen op de actuele ontwikkeling van het kind;
- Inzicht in differentiatiemogelijkheden in elk bewegingsaanbod. Voor elk kind is er een mogelijkheid tot ontwikkeling;
- Inzicht en vaardigheid in verschillende, praktische organisatievormen waarin het zelfstandig handelen van het kind centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van de organisatie is dat ieder kind tot bewegen komt. Geen wachtende kinderen, alle kinderen bewegen;
- Aanbod van een keur aan positieve, motiverende en zorgverbredende manieren om groepjes samen te stellen.
- Inzicht en vaardigheid in de veiligheidsaspecten van de diverse organisatievormen, materiaalgebruik en toestelopstellingen.

Waar wordt deze cursus gehouden?
De cursus wordt aangeboden in het eigen speellokaal of de eigen gymzaal. Op deze manier sluit het cursusaanbod goed aan op de schoolsituatie. We gebruiken de aanwezige materialen en toestellen. Hierbij kunnen we desgewenst adviseren over de mogelijkheden van materiaal en toestellen.

Wat zijn de kosten van deze cursus?
Wij bieden deze cursus op maat aan, afgestemd op de wensen van de school. De prijs van de cursus hangt af van de wensen van de cliënt. Wij komen graag bij u op school voor een gesprek over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.
Meer informatie >>

Cursus ‘In beweging op het schoolplein’

De mogelijkheden om te spelen en te bewegen op het schoolplein, verschillen sterk per school. In deze cursus worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw eigen schoolplein in kaart gebracht. We gaan hierbij uit van de randvoorwaarden om veilig en prettig te kunnen spelen en bewegen.

Voor wie is deze cursus bestemd?
Voor elke professional en iedere vrijwilliger die werkt met jonge kinderen in de buiten(speel)situatie.

Wat is de inhoud van deze cursus?
- Onderzoek van het eigen schoolplein;
- Aanbod van manieren om het schoolplein op praktische en overzichtelijke wijze door de kinderen te laten gebruiken;
- Aanbod van een scala aan bewegings- en spelmogelijkheden afgestemd op de huidige situatie;
- Aanbod van praktische en vernieuwende ideeën om de (spel)mogelijkheden van de eigen schoolomgeving te verruimen.

Waar wordt deze cursus gehouden?
De cursus wordt aangeboden op het eigen school- of speelplein. Op deze manier sluit het cursusaanbod goed aan op de specifieke situatie. We gebruiken de aanwezige materialen en toestellen. Hierbij kunnen we desgewenst adviseren over de mogelijkheden van materiaal en toestellen.

Wat zijn de kosten van deze cursus?
Wij bieden deze cursus op maat aan, afgestemd op de wensen van de school. De prijs van de cursus hangt af van de wensen van de cliënt. Wij komen graag bij u op school voor een gesprek over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.
Meer informatie >>

Scholing op maat

Het kan zijn dat u in ons scholingsaanbod niet hebt gevonden wat u zoekt. Wij willen u wijzen op de mogelijkheid uw specifieke wensen bij ons neer te leggen. Wellicht kunnen wij samen met u komen tot een passend aanbod van activiteiten. Neemt u dus gerust contact met ons op om ons uw wensen en ideeën op bewegingsgebied voor te leggen.
Meer informatie >>

Unieke uitgave

Groepslessen MRT -
Zorg voor beweging

'Uiteindelijk gaat het
bij de scholing van bewegen
niet om de motoriek
als functie op zichzelf,
maar om de bijdrage
aan de ontwikkeling
van kinderen'


A. Vermeer, 'gymnastiekgoeroe'
(uit: lichamelijke opvoeding,
nr. 5-1991)