volg ons ook op:

#

Moeite met fietsen?

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat alle kinderen kunnen fietsen. Maar voor veel kinderen vormt het leren fietsen toch een groot probleem.
Deze kinderen kunnen angstig zijn, bang zijn om te vallen en zij beleven totaal geen plezier aan het fietsen. Wellicht kunt u uw kind in ��n of meerdere onderstaande oorzaken herkennen.Een motorische ontwikkelingsachterstand

Op ��n of meerdere ontwikkelingsgebieden is er een motorische achterstand opgelopen. Dit kan meerdere oorzaken hebben, waar we hier niet verder op in zullen gaan. Hierdoor heeft het kind de motorische voorwaarden om te kunnen fietsen niet in huis. Het is dan vanzelfsprekend dat het moeite heeft met fietsen. Hierdoor kan het kind een erg onveilig gevoel hebben, waardoor het zeer inspannend is. Het fietsen wordt dan ook niet lang vol gehouden.

Peter (7 jaar) kan nog niet fietsen en dat vindt hij niet leuk. Tegenover vriendjes maakt hij er grapjes over, maar eigenlijk kan hij wel huilen. Hij heeft het vaak met zijn vader en moeder geprobeerd, maar nu wil hij niet meer. Zijn ouders vinden het erg vervelend voor Peter en gaan op zoek naar hulp. Na een motorisch onderzoek blijkt dat Peter heel veel moeite heeft met alles wat te maken heeft met Evenwicht. Hij heeft moeite met stilzitten op school en bij het eten. Op ��n been staan houdt hij niet lang vol en zijn hele lichaam beweegt hierbij. En als hij bij gym over een bank of een evenwichtsbalk moet lopen, valt hij er snel van af.

Een (traumatische) ervaring met betrekking tot het fietsen, waardoor uw kind bang is geworden om te gaan (leren) fietsen

Kinderen kunnen een slechte ervaring hebben opgedaan tijdens het leren fietsen of als zij al kunnen fietsen. In beide gevallen heeft het tot gevolg dat zij nu angstig zijn en het fietsen niet meer willen of durven doen.

Myrthe (5 jaar) fietst met papa en mama over de camping. Zij kan sinds kort los fietsen, maar zij vindt het nog erg spannend. Op de camping is een klein heuveltje, waar ze vanaf moet gaan. Het gaat nu veel te hard voor haar en zij wordt bang en verkrampt. Haar stuur begint te trillen en slaat om. Myrthe gaat over haar stuur heen en valt erg hard op de grond. Behalve dat zij zich erg bezeerd heeft, wil Myrthe niet meer fietsen. Zij is erg angstig geworden en bang om te vallen.

Er is geen aanwijsbare oorzaak te vinden, toch wil uw kind graag leren fietsen

Het kan zijn dat u uw kind niet herkend in bovenstaande oorzaken. Toch lukt het uw kind niet om te fietsen. Graag willen wij uw kind daarbij helpen. Bij het vaststellen van het beginniveau van uw kind zullen dan weinig tot geen hiaten in de ontwikkeling te vinden zijn. Waarschijnlijk zal uw kind in dit geval snel vorderingen maken om zo tot fietsen te komen.

Hans (4 jaar) fietste al op zijn tweede op een driewieler en ook het fietsen op een fiets met zijwieltjes vormt geen probleem. Samen met zijn vader heeft hij regelmatig geprobeerd om zonder zijwieltjes 'echt' te gaan fietsen. Maar dit wil maar niet lukken, het enige dat vooruit gaat, is de conditie van zijn vader...

Het programma

Voor deze kinderen heeft InBeweging.nu een speciaal programma opgezet waar ook weer het motto van ons in terug te vinden is: 'Goed en plezierig bewegen, voor ieder kind!'. Ook hier gaan we uit van wat het kind w�l kan en van daaruit wordt het programma opgezet. Voor kinderen uit de omgeving van Haarlem is er de mogelijkheid om het programma te komen volgen in onze praktijk voor Motorische Remedial Teaching. Anders bieden wij u de mogelijkheid om het online programma te volgen, waarbij wij de kinderen en hun ouder(s) via het net en telefonisch begeleiden.

In onze praktijk kunnen wij door middel van observatie en screening het beginniveau van uw kind bepalen. Kiest u voor het online programma, dan bepalen wij geheel vrijblijvend het beginniveau aan de hand van de door u ingevulde observatie- en invullijst. Deze lijsten kunt u hieronder opvragen.
Het bepalen van het beginniveau is belangrijk om het programma op maat voor uw kind te maken.

Wij gaan uit van de uiteindelijke fietsbeweging, met de bijhorende vaardigheden.
In zowel het online programma als bij ons in de praktijk oefent uw kind gedeeltelijk op de fiets en volgt het een speciaal traject om de vaardigheden, die horen bij het fietsen, te trainen. Elk kind heeft hierin zijn eigen specifieke programma.

Bij het online programma ontvangt u per week een e-mail met daarin de oefeningen die met de fiets en/of de bijhorende materialen de komende week gedaan gaan worden. Verder zit er meestal ook een oefenkaart bij die de motorische ontwikkeling verbeterd als ondersteuning voor het fietsen.

Bijhorende materialen

In de meeste gevallen hoort bij het volgen van het programma specifieke materialen. Bij het online programma zal u deze zelf aan moeten schaffen, bij onze praktijk kunnen een aantal materialen van ons geleend worden. Uiteraard kunt u er in dat geval ook voor kiezen deze materialen zelf aan te schaffen.
U kunt deze materialen bij ons bestellen, maar dat is zeker niet verplicht.

Unieke uitgave

Groepslessen MRT -
Zorg voor beweging

'Uiteindelijk gaat het
bij de scholing van bewegen
niet om de motoriek
als functie op zichzelf,
maar om de bijdrage
aan de ontwikkeling
van kinderen'


A. Vermeer, 'gymnastiekgoeroe'
(uit: lichamelijke opvoeding,
nr. 5-1991)