volg ons ook op:

#

Advies voor ouders, leerkrachten, trainers en verzorgers


Wij kunnen u gedegen advies geven over:

 • Het verbeteren van het bewegingsonderwijs op de basisschool. We hebben aandacht voor organisatie, methodes en inrichting van de lessen;
 • Het volgen van de motorische ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden in de klas. Denk hierbij aan een leerlingvolgsysteem spel en beweging;
 • De zorg voor het bewegende kind en zijn/haar motorische ontwikkeling. We bieden u concreet advies over de meest adequate invulling van die zorg;
 • De manieren om bewegen aantrekkelijk te maken voor kinderen. Denk hierbij aan advisering over hoe kinderen te prikkelen in beweging te komen. Denk aan activiteiten in de klas, op het schoolplein en tijdens de gymles;
 • De relatie tussen bewegen en schrijven. Een kind schrijft goed als het goed kan bewegen. Wij kunnen u adviseren over de motorische basisvaardigheden, schrijfhouding, pengreep en kwaliteit van het handschrift;
 • De mogelijke resultaten van motorische remedial teaching.
  MRT heeft een bewezen effect op de ontwikkeling van kinderen; niet alleen op motorisch, maar ook op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

InBeweging.nu is er voor advies over:

 • Beleid op scholen over het bewegingsonderwijs en het bewegen in het algemeen;
 • Inrichting van het schoolplein;
 • Verzorgen van een thematische ouderavond;
 • Presentaties bij teamvergaderingen;
 • Schoolreizen;
 • Relatie tussen (niet) bewegen en overgewicht;
 • Het opzetten van motorische remedial teaching op scholen of in een eigen praktijk.

Unieke uitgave

Groepslessen MRT -
Zorg voor beweging

'Uiteindelijk gaat het
bij de scholing van bewegen
niet om de motoriek
als functie op zichzelf,
maar om de bijdrage
aan de ontwikkeling
van kinderen'


A. Vermeer, 'gymnastiekgoeroe'
(uit: lichamelijke opvoeding,
nr. 5-1991)