volg ons ook op:

#

InBeweging.nu – zorg voor motorische ontwikkeling voor scholen

Wij kunnen op scholen en andere organisaties de ZORG voor het bewegende kind en de ontwikkeling daarvan introduceren, opzetten en/of verbeteren. De zorg voor de motorische ontwikkeling is te verdelen in twee pijlers:

    1. Het in beeld brengen van de motorische ontwikkeling van de kinderen:
  • Het signaleren van motorische achterstanden door middel van een motorische screening
  • De registratie van de verkregen gegevens in een leerlingvolgsysteem
  • 2. Motorische zorg bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Dit gebeurt door de lesmethode ‘Groepslessen MRT – zorg voor beweging

Het is mogelijk om het bovenstaande in uw school te implementeren. Dat kan op de volgende manieren:

1. Wij zetten de gehele motorische zorg op door scholing en begeleiding van het eigen schoolteam. Na afloop kan de school zelf motorische achterstanden signaleren, registreren en zorg geven aan de betreffende kinderen.

2. InBeweging.nu verzorgt de motorische screening en de registratie daarvan in een leerlingvolgsysteem voor de motorische ontwikkeling. Wij stellen een zorgmap samen, waarin de groepsleerkracht voor elke leerling van zijn groep een uitdraai van de motorische ontwikkeling terug kan vinden. Tevens geven wij op basis van deze gegevens indien nodig een (zorg)advies. Daarbij geven wij scholing aan één of meerdere (vak)leerkracht(en) om met de lesmethode ‘Groepslessen MRT – zorg voor beweging’ te kunnen werken.

Motorische screening van de kinderen

Via deze objectieve motorische screening komt de motorische ontwikkeling van het kind duidelijk in beeld. Dit onderzoek komen wij bij u op school uitvoeren.

Als dit onderzoek periodiek gedaan wordt (wij adviseren om dit jaarlijks te laten doen), levert dit een eenvoudig te bekijken individuele ontwikkelingslijn op. Op basis van deze ontwikkelingslijn kunnen wij eventueel zorg op maat voor het betreffende kind adviseren. Deze zorg kan binnen de school (motorische remedial teaching) georganiseerd zijn, of er volgt een doorverwijzing naar huisarts, kinderfysiotherapie of een andere deskundige.

Het werken met een leerlingvolgsysteem voor de motorische ontwikkeling

In dit computerprogramma van Wim van Gelder en Hans Stroes worden de resultaten van de bovengenoemde motorische screening verwerkt. Het invoeren van deze gegevens doen wij. Wij installeren het computerprogramma bij u op school en verzorgen de verwerking van de resultaten van de laatste screening in dit leerlingvolgsysteem. Uiteraard kunnen wij een presentatie over het gebruik van dit computerprogramma geven voor alle leerkrachten van de school of organisatie.

Verder zorgen wij voor een ‘InBeweging.nu’-zorgmap, waarin de leerkracht voor elke leerling van zijn groep een uitdraai van de motorische ontwikkeling terug kan vinden. Tevens geven wij op basis van deze gegevens indien nodig een (zorg)advies.

lespakket ‘Groepslessen MRT – zorg voor beweging’

Dit lespakket omvat een methodiek van 15 lessen die de motorische ontwikkeling van het kind stimuleert. Deze groepslessen zijn praktisch van aard en eenvoudig aan te passen aan het niveau van het individuele kind. Elk kind beweegt en ontwikkelt zich vanuit zijn of haar eigen kunnen. De lessen gaan uit van wat het kind wel kan. Door middel van de observatielijsten is het mogelijk om vorderingen van het kind in beeld te brengen. Bij dit lespakket zitten oefenkaarten die zowel in de klas als thuis gebruikt kunnen worden. Op deze kaarten staan oefeningen die horen bij de verschillende ontwikkelingsgebieden van bewegen. (Denk hierbij aan evenwicht, coördinatie, oog-lichaamcoördinatie en fijne motoriek). Op deze manier kan de leerkracht zorg op maat geven.

Dit lespakket is ook los te bestellen.

Unieke uitgave

Groepslessen MRT -
Zorg voor beweging

'Uiteindelijk gaat het
bij de scholing van bewegen
niet om de motoriek
als functie op zichzelf,
maar om de bijdrage
aan de ontwikkeling
van kinderen'


A. Vermeer, 'gymnastiekgoeroe'
(uit: lichamelijke opvoeding,
nr. 5-1991)