volg ons ook op:

#

(schrijf)motorisch onderzoek


We bieden scholen de mogelijkheid om kinderen door ons op locatie te laten testen op de motorische ontwikkeling van de grote en/of kleine motoriek.

Voor de grote motoriek maken wij gebruik van de Onderwijsgeschikte Motorische Test  (OMT; Van Gelder).
Voor kinderen met schrijfproblemen betreft het de Onderwijsgeschikte Schrijfmotorische Test (OSMT; Schweitzer).


De test wordt door ons gediagnosticeerd en wij stellen een handelingsplan op. Bij het uitvoeren van het handelingsplan is er de mogelijkheid om door ons begeleid te worden.


Deze testen zijn ook voor kinderen die in de motorische screening een beeld laten zien waarover de groepsleerkracht en/of ouder(s)/verzorger(s) zich zorgen maken. Deze testen geven een nog specifieker beeld van de (schrijf)motorische ontwikkeling van het betreffende kind.


Kijk hier voor tarieven
of neem contact met ons op voor een offerte op maat.

 

De OMT en de OSMT

Over de Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT; Van Gelder):

- Het betreft hier een uitgebreide motorische test, waarmee de actuele motorische vaardigheden van een kind in kaart worden gebracht.
- Een videoanalyse van deze test geeft exacte individuele informatie over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende bewegingsaspecten. Het gaat hierbij om evenwicht, coördinatie, oog-lichaamcoördinatie en de kleine of fijne motoriek.
- Uit dit alles vloeit een persoonlijk handelingsplan voort waarmee het kind onder begeleiding gericht aan de vergroting van zijn of haar motorische vaardigheden kan werken.


Over de Onderwijsgeschikte Schrijfmotorische Test (OSMT; Schweitzer):

- Het betreft hier eveneens een uitgebreide motorische test, gericht op de actuele motorische vaardigheden van een kind. Deze test is echter meer gericht op de fijne motoriek en op juist die grote of grove motoriek die voorwaardelijk is om goed te kunnen schrijven. (Denk aan lichaamshouding, evenwicht en soepelheid van bewegen.)
- Een videoanalyse van deze test geeft exacte individuele informatie over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende bewegingsaspecten die te maken hebben met het schrijven.
- Uit dit alles vloeit een persoonlijk handelingsplan voort waarmee het kind onder begeleiding gericht aan de vergroting van zijn of haar motorische vaardigheden kan werken en zodoende de schrijfvaardigheid kan verbeteren.

Motorische screening van de kinderen

Via deze objectieve motorische screening komt de motorische ontwikkeling van het kind duidelijk in beeld. Dit onderzoek komen wij bij u op school uitvoeren.

Als dit onderzoek periodiek gedaan wordt (wij adviseren om dit jaarlijks te laten doen), levert dit een eenvoudig te bekijken individuele ontwikkelingslijn op. Op basis van deze ontwikkelingslijn kunnen wij eventueel zorg op maat voor het betreffende kind adviseren. Deze zorg kan binnen de school (motorische remedial teaching) georganiseerd zijn, of er volgt een doorverwijzing naar huisarts, kinderfysiotherapie of een andere deskundige.

Het werken met een leerlingvolgsysteem voor de motorische ontwikkeling

In dit computerprogramma van Wim van Gelder en Hans Stroes worden de resultaten van de bovengenoemde motorische screening verwerkt. Het invoeren van deze gegevens doen wij. Wij installeren het computerprogramma bij u op school en verzorgen de verwerking van de resultaten van de laatste screening in dit leerlingvolgsysteem. Uiteraard kunnen wij een presentatie over het gebruik van dit computerprogramma geven voor alle leerkrachten van de school of organisatie.

Verder zorgen wij voor een ‘InBeweging.nu’-zorgmap, waarin de leerkracht voor elke leerling van zijn groep een uitdraai van de motorische ontwikkeling terug kan vinden. Tevens geven wij op basis van deze gegevens indien nodig een (zorg)advies.

lespakket ‘Groepslessen MRT – zorg voor beweging’

Dit lespakket omvat een methodiek van 15 lessen die de motorische ontwikkeling van het kind stimuleert. Deze groepslessen zijn praktisch van aard en eenvoudig aan te passen aan het niveau van het individuele kind. Elk kind beweegt en ontwikkelt zich vanuit zijn of haar eigen kunnen. De lessen gaan uit van wat het kind wel kan. Door middel van de observatielijsten is het mogelijk om vorderingen van het kind in beeld te brengen. Bij dit lespakket zitten oefenkaarten die zowel in de klas als thuis gebruikt kunnen worden. Op deze kaarten staan oefeningen die horen bij de verschillende ontwikkelingsgebieden van bewegen. (Denk hierbij aan evenwicht, coördinatie, oog-lichaamcoördinatie en fijne motoriek). Op deze manier kan de leerkracht zorg op maat geven.

Dit lespakket is ook los te bestellen.

Unieke uitgave

Groepslessen MRT -
Zorg voor beweging

'Uiteindelijk gaat het
bij de scholing van bewegen
niet om de motoriek
als functie op zichzelf,
maar om de bijdrage
aan de ontwikkeling
van kinderen'


A. Vermeer, 'gymnastiekgoeroe'
(uit: lichamelijke opvoeding,
nr. 5-1991)