volg ons ook op:

#

Onze praktijk voor motorische remedial teaching


Onze praktijk voor motorische remedial teaching (MRT) besteedt zorg aan kinderen met:
 • een bewegingsachterstand;
 • concentratiemoeilijkheden;
 • bewegingsonrust;
 • weinig zelfvertrouwen bij het bewegen;
 • schrijfproblemen (fijne motoriek).

Kijk hier voor meer kenmerken van kinderen die in aanmerking komen voor motorische remedial teaching.

Wij bieden een handelingsplan op maat. Een dergelijk plan wordt door ons samengesteld aan de hand van de resultaten van de Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT) en/of van de Schrijf Motorische Test (OSMT).

Deze testen worden volgens een gestandaardiseerd model afgenomen en op video opgenomen. Met behulp van een videoanalyse van de test van uw kind is het mogelijk om een objectief en duidelijk beeld te krijgen van de (schrijf)motorische ontwikkeling. Aan de hand van de resultaten van de test maken wij een persoonlijk handelingsplan.

Wij bieden groepslessen aan maximaal acht kinderen tegelijk. Dit voelt veilig en plezierig voor alle deelnemers. Door de beperkte groepsgrootte is veel individuele aandacht mogelijk. Bij de spel- en oefenvormen tijdens de lessen gaan we steeds uit van wat het kind wel kan.


Werkwijze

InBeweging.nu staat voor zorg op maat.
Dit proberen we te realiseren door een gestructureerde werkwijze waarbij de volgende onderdelen achtereenvolgens aan de orde komen:
 • kennismakingsgesprek;
 • een uitgebreide motorische test, die het mogelijk maakt om aan te sluiten bij de mogelijkheden van uw kind;
 • opstellen van een persoonlijk handelingsplan;
 • wekelijkse groepslessen MRT;
 • oefeningen om thuis te doen;
 • regelmatige tussentijdse evaluaties;
 • indien nodig en/of gewenst een eindtest.


Nadat u contact met ons heeft gezocht, maken we met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wij vinden dit persoonlijke contact erg belangrijk. Tijdens dit eerste gesprek kunt u zien wie wij zijn en vertellen wij u hoe wij werken. Na deze kennismaking plannen we een datum voor de Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT; "Stichting Motorische Remedial Teaching in beweging", Heiloo) of de Onderwijsgeschikte Schrijfmotorische Test (OSMT; Henk Schweitzer, "Stichting Motorische Remedial Teaching in beweging") [doorlinken naar uitleg van deze testen]. Deze testen leveren ons veel gegevens op voor het opstellen van een persoonlijk handelingsplan voor uw kind. Uiteraard spreken wij dit alles met u door.motorische test

De motorische test


Uw kind zal vervolgens wekelijks een groepsles MRT en/of een individuele training volgen. Ook krijgt hij of zij oefeningen mee om thuis te oefenen.
De groepsles ziet er als volgt uit:
 • tien tot vijftien minuten de oefeningen van thuis doornemen en de nieuwe oefeningen bespreken. Hierbij is altijd één van de ouders/verzorgers aanwezig;
 • drie kwartier les waarbij we op een uitdagende en speelse manier de kinderen "extra gym" geven.


motorische test

De bankenpiramide

Doordat we op deze wijze wekelijks contact onderhouden met de ouders/verzorgers van het kind, kunnen we elkaar direct op de hoogte houden van de ontwikkeling die het kind doormaakt. Met behulp van de tussentijdse screening - de resultaten hiervan worden bijgehouden in een Leerling Volg Systeem - en een eventuele eindtest zijn de vorderingen van het kind goed te volgen.

Schrijven

'Eerst bewegen, dan schrijven' zegt Henk Schweitzer, die de Onderwijsgeschikte Schrijf Motorische Test (OSMT; Henk Schweitzer, "Stichting Motorische Remedial Teaching in beweging") heeft ontwikkeld. Wij hanteren deze test om een beeld te krijgen van de zorgbehoefte van kinderen met schrijfmoeilijkheden. Ook bij 'schrijven' bieden we dus zorg op maat.

motorische test

Onderdeel van de OSMT

Kinderen met schrijfproblemen kenmerken zich bijvoorbeeld door:
 • onduidelijk of langzaam schrijven;
 • een verkeerde schrijfhouding;
 • onvoldoende groot en/of fijn-motorische vaardigheden.

De OMT en de OSMT

Over de Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT; Van Gelder):

- Het betreft hier een uitgebreide motorische test, waarmee de actuele motorische vaardigheden van een kind in kaart worden gebracht.
- Een videoanalyse van deze test geeft exacte individuele informatie over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende bewegingsaspecten. Het gaat hierbij om evenwicht, coördinatie, oog-lichaamcoördinatie en de kleine of fijne motoriek.
- Uit dit alles vloeit een persoonlijk handelingsplan voort waarmee het kind onder begeleiding gericht aan de vergroting van zijn of haar motorische vaardigheden kan werken.


Over de Onderwijsgeschikte Schrijfmotorische Test (OSMT; Schweitzer):

- Het betreft hier eveneens een uitgebreide motorische test, gericht op de actuele motorische vaardigheden van een kind. Deze test is echter meer gericht op de fijne motoriek en op juist die grote of grove motoriek die voorwaardelijk is om goed te kunnen schrijven. (Denk aan lichaamshouding, evenwicht en soepelheid van bewegen.)
- Een videoanalyse van deze test geeft exacte individuele informatie over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende bewegingsaspecten die te maken hebben met het schrijven.
- Uit dit alles vloeit een persoonlijk handelingsplan voort waarmee het kind onder begeleiding gericht aan de vergroting van zijn of haar motorische vaardigheden kan werken en zodoende de schrijfvaardigheid kan verbeteren.

Unieke uitgave

Groepslessen MRT -
Zorg voor beweging

'Uiteindelijk gaat het
bij de scholing van bewegen
niet om de motoriek
als functie op zichzelf,
maar om de bijdrage
aan de ontwikkeling
van kinderen'


A. Vermeer, 'gymnastiekgoeroe'
(uit: lichamelijke opvoeding,
nr. 5-1991)