volg ons ook op:

#

Over de Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT; Van Gelder):


  • Het betreft hier een uitgebreide motorische test, waarmee de actuele motorische vaardigheden van een kind in kaart worden gebracht.
  • Een videoanalyse van deze test geeft exacte individuele informatie over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende bewegingsaspecten. Het gaat hierbij om evenwicht, coördinatie, oog-lichaamcoördinatie en de kleine of fijne motoriek.
  • Uit dit alles vloeit een persoonlijk handelingsplan voort waarmee het kind onder begeleiding gericht aan de vergroting van zijn of haar motorische vaardigheden kan werken.

Unieke uitgave

Groepslessen MRT -
Zorg voor beweging

'Uiteindelijk gaat het
bij de scholing van bewegen
niet om de motoriek
als functie op zichzelf,
maar om de bijdrage
aan de ontwikkeling
van kinderen'


A. Vermeer, 'gymnastiekgoeroe'
(uit: lichamelijke opvoeding,
nr. 5-1991)